Pakalpojumi

Re Eksperts
piedāvā

Nekustamo īpašumu vērtēšanu

  • dzīvokļu
  • ģimenes dzīvojamo māju
  • zemes gabalu (individuālai un komerciālai apbūvei)
  • komerctelpu
  • komercēku, t.sk. administratīvās ēkas, daudzdzīvokļu ēkas, tirdzniecības, ražošanas objekti
  • citu specifisku objektu, piemēram, viesu nami, derīgo izrakteņu atradnes, lauksaimniecības ražošanas ēku kompleksi utt.

Pēc klientu vēlmēm īpašumu vērtības var tikt noteiktas arī “nākotnes” tehniskajam vai juridiskajam stāvoklim (pēc ēkas uzcelšanas, remontdarbu veikšanas, projekta saskaņošanas u.c.), vai arī uz kādu pagātnes datumu. Tāpat pēc klienta vēlmēm varam noteikt vērību arī tikai daļai no īpašuma

RE eksperts sagatvo atzinumus visiem iespējamiem mērķiem – aizdevuma nodrošinājumam, pirkuma/pārdevuma summas noteikšanai, finanšu atskaišu vajadzībām, mantojuma lietām, tiesas procesam (īpašuma sadalei, šķiršanās lietām, zaudējumu kompensācijas noteikšanai u.c.), investoru piesaistei, ieguldījumam uzņēmuma pamatkapitālā, piespiedu atsavināšanai sabiedrības vajadzībām vai tiesvedības gadījumā.

Citi pakalpojumi

Nomas/īres maksu analīze

Kustamās mantas vērtēšana

Apbūves ieceres ietekmes uz apkārtējo vidi analīze

Mežaudzes vērtēšana

Detalizētu nekustamā īpašuma tirgus apskatu sagatavošana

Konsultācijas ar nekustamo īpašumu saistītos jautājumos

Mēs specializējamies tikai īpašumu vērtēšanā –
tādēļ esam profesionāļi savā jomā!