Par biroju

Re Eksperts

RE eksperts ir profesionāls nekustamā īpašuma vērtēšanas un konsultāciju uzņēmums, kas tirgū darbojas vairāk kā 10 gadus un apvieno profesionāļus ar piecpadsmit un vairāk gadu pieredzi šajā jomā. Uzņēmumam ir sadarbība arī ar sertificētiem kustamās mantas un mežu vērtētājiem, līdz ar to spējam piedāvāt plašu novērtēšanas pakalpojumu klāstu. Savas darbības laikā esam snieguši vairāk kā 10 000 atzinumus, tai skaitā par komercobjektu un mājokļu vērtībām.

RE eksperts tika dibināts 2007.gada septembrī, laikā, kad ekonomiskā situācija Valstī krasi mainījās un nekustamā īpašuma tirgus uzsāka savu vēsturisko lejupslīdi. Laikā, kad daļa no nekustamā īpašuma vērtēšanas uzņēmumiem, pat tādiem, kas tirgū ieņēma vadošo lomu, pārtrauca vai samazināja savu darbību, RE eksperts komanda nebaidījās uzsākt savu darbību, jo uz lielo pieredzes bagāžu un plašām zināšanām balstītā kompetence radīja pārliecību par spējām veikt šo atbildīgo uzdevumu arī krīzes laikā. Ņemot vērā mūsu zināšanas, atbilstošo izglītību un iepriekšējo profesionālo pieredzi, uzņēmumam RE eksperts 2007.gada 3.oktobrī tika piešķirta licence Nr.60 nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanai, vēlāk tā tika nomainīta ar Kompetences sertifikātu nekustamā īpašuma novērtēšanai nr.27. Ņemot vērā mūsu sagatavoto novērtējumu kvalitāti, mūsu sniegtos atzinumus akceptē visas lielākās kredītiestādes.

Mēs specializējamies tikai īpašumu vērtēšanā –
tādēļ esam profesionāļi savā jomā!

Vadība
un īpašnieki

Kristīne Lukševica

RE eksperts vadītāja, valdes locekle, sertificēta vērtētāja
  • uzņēmumā RE eksperts darbojas kopš tā dibināšanas,
  • īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikātu nr.93 ieguva 2005.gada 22.decembrī,
  • sniedz atzinumus LĪVAs ietvaros par asociācijai iesniegtajiem apstrīdētajiem citu vērtētāju vērtējumiem.

Iepriekšējā pieredze saistībā ar īpašumu vērtēšanu:

  • pasniegusi lekcijas par nekustamo īpašumu vērtēšanu Rīgas Tehniskajā Universitātē,
  • valdes locekle uzņēmumā “Vērtētāju birojs “APLĒSE””, pirms tam šajā uzņēmumā bija vecākais eksperts un Centra rajona nodaļas vadītāja.

Elīna Ķuze

RE eksperts vadītāja vietniece, vērtētāja
  • uzņēmumā ReEksperts darbojas kopš tā dibināšanas,
  • ir iegūts vērtētāja asistena statuss, kas šobrīd ļauj kandidēt uz nekustamā īpašuma vērtētāja sertifikāta iegūšanu.

Iepriekšējā pieredze saistībā ar īpašumu vērtēšanu:

  • vecākais eksperts uzņēmumā “Vērtētāju birojs “APLĒSE””, pirms tam šajā uzņēmumā bija Jūrmalas nodaļas vadītāja.